Retreat / Samsø 2023 / Tilmelding

Tilmelding

Tilmelding:

For tilmelding sender du en mail til nomi@groovedance.dk
Du kan se/vælge værelse og priser i dette LINK 

Early bird:

Early bird prisen kan benyttes frem til 01. Januar 2023

Depositum

Indbetaling af depositum på DKK 1000,- ved tilmelding, som herefter ikke kan refunderes.
 
Resterende beløb skal senest indbetales den 21. april 2023.
Er betalingen ikke modtaget gives pladsen videre.
Det er også muligt at betale restbeløbet i rater - dog skal restbeløb være indbetalt senest 21 april 2023.

Afmelding:

Afmelding indtil/senest 20 April 2023 - depositum refunderes ikke.
Afmelding fra 21 April og til/med 20 juni 2023 - 50% af beløbet refunderes (minus depositum).
Afmelding fra/efter 20 juni 2023 - refundering ikke mulig.
Groovedance.dk  | Tlf.: +45 28877341 | nomi@groovedance.dk