Meditation

Ta en pause, sæt dig ned – og giv slip på tanker, stress og jag. 

En perfekt ferie aktivitet for alle der trænger til at være i nuet og lade hverdagen blive derhjemme.

Meditation skærper sanserne, forbedre koncentration - hjælper dig til at kunne fokusere og få ro på tanker og følelser.  

Du kan via meditation skabe en balance i kroppen, en tilstand af mindfulness og opmærksomhed på kroppens signaler til hjernen og omvendt.
 

Tillad dig selv at stå af ræset et øjeblik og giv dig selv lov til skånsomt at blive guidet igennem vejrtrækningsøvelser og afspænding.
 
De metoder du vil opleve/prøve på timen er alle metoder du kan tage med dig og praktisere i hverdagen.  Ingen hokus pokus eller mystik – det er ganske simpelt og let at gå til. No stress.. alt er lige som det skal være, lige nu, lige der hvor du er…

Der er intet krav om at du skal have mediteret før for at kunne deltage.

Et fint billede der kan beskrive hvad der sker når du meditere er:

Forestil dig du står i en flod der bruser og skummer og har en kraftig strøm så du er lige ved at vælte… via meditationen får du evnen til ved tankens kraft i overensstemmelse med kroppen, at bestemme at vandet skal blive helt roligt og spejlblankt og støtter dig i stedet for at vælte dig.

Måske du kan relatere det billede til din hverdag. Helt ned i små detaljer som at stresse i køen på motorvejen eller mere krævende tilfælde som fx at have en arbejdsopgave der presser dig fysisk og mentalt. 

Ro på, træk vejret… livet er for kort til stress og bekymringer. Giv dig selv en pause og en mulighed for at udvikle din bevidsthed.

Alle kan være med - dog henviser vi børn til at vælge de meditations timer der er for børn.

Tilmelding er ikke nødvendig, du møde bare op ved teltet på Dueodde Familie Camping og Hostel.

Pris:

100,-

(Vi kan anbefale dig at deltage på Yoga Flow timen der finder sted i teltet før meditations timen.  Deltager du på Yoga Flow timen, får du meditations timen til halv pris).
 
English:
 
Take a break. Sit down – let go of your thoughts and stress.

This is a perfect activity for everyone who needs to be in the moment and let go of the day to day life at home.

Meditation sharpens the senses, enhances concentration and helps u to be able to focus and calm the mind and feelings.

With meditation you can create balance in the body – a state of mindfulness and awareness of the signals send from the brain to the body, and the other way around.

Allow yourself to take a break for a moment and let yourself be guided through breathing exercises and relaxation.

In this class you will experience methods of meditation that you can use and practice every day. There is no “hocus pocus” or mystic – it’s simple and easy to do. No stress… everything is perfect just the way it is, you can’t get it wrong.

There are no requirements for you to have meditated before to be able to participate.

Here is a sweet picture of what happens when you meditate:

Imagine yourself standing in a river. The river is full of big waves and foam and current that pushes you around. Through meditation you tell your mind and body how to respond and react. So you can decide that the water is totally calm, clear and supports you instead of knocking u over.

Maybe you can relate that picture to everyday life, all the way down to tiny details like the long line on the freeway or more demanding situations like the mental and physical pressure and stress of a work assignment 

Calm down, take a breath.. Life is too short for stress and worry. Give yourself a break and a chance to develop your consciousness

Everyone can participate – but we do refer kids to attend the “kid’s meditation” classes.

No pre sign up needed, you just show up by the tent at Dueodde Familie Camping og Hostel.

Price:

100,-

We recommend you to participate in the Yoga Flow class that takes place right before the meditation class. If you participate in the Yoga class, you will get the meditation class for half the price)
Groovedance.dk  | Tlf.: +45 28877341 | nomi@groovedance.dk