Groovedance / Book et event / Børn og Groove / Til kamp mod mobning
Fore mere info. og booking kontakt:

Kasper Staal Jørgensen
Playmaker Booking og Management
kasper@playmakerbooking.dk
Tlf: 26256667

Børn

Husker du mobning?

 
Er mobning en udfordring i jeres kllasse/på jeres skole lige nu? Eller vil i ryste eleverne godt sammen og forebygge mobning?
 
GROOVE kan være et super redskab til netop det..
 
I groove arbejder vi ud fra 5 grundprincipper:
No one cares what u look like
Your was IS the right way
No one can do it for U
You should look different
All these are great ideas until you practice them
 

Og er det ikke det vi alle ønsker?

Turde være vores autentiske selv uden at skulle tænke på hvordan andre dømmer os?
  • Kunne stå stærkt i os selv og stole på at det vi føler er ægte?
  • Have selvværd "nok" til at kunne udtrykke os frit og kreativt?
  • Slippe tanken om hele tiden at skulle "passe ind"/følge flokken og samtidig have respekt for andre og deres levevis?
  • Være FRIE i vores krop og sind?
  • Acceptere os selv og alle vores gode og dårlige sider?
  • Have lige så meget kærlighed til os selv, som til andre?
  • Kunne sige fra og til?
  • "Desværre" er der ikke nogen der kan gøre det for os... vi må selv walk the talk - og inspirere andre til at gøre det samme.
 

Vi vil inspirere...

Mobning kan føre til stress, lavt selvværd, depression, selvskade, angst... (gælder både børn og voksne).
 
Hvis jeg på nogen som helst mulig måde kan inspirere mennesker til at stoppe mobning og hjælpe de der bliver mobbet - så er jeg på pletten, for jeg har nogen redskaber der helt sikkert kan lige netop det - og jeg har allieret mig med Silas Holst der holder fantastiske foredrag ang. mobning.
 
Vi slår os sammen og jeg er sikker på vi kan gøre en forskel! 

Vi har forskellige tilbud til både børn og voksne.

1. Groove med Nomi
 
2. Foredrag med Silas Holst + groove med mïg.

Det kan både være 2 timers workshop, heldags workshop og forløb der strækker sig over en længere periode. 

statistik? Lavt selvværd, depression, selvskade, stress....

Jeg har ikke kunne finde nogen information om statistik over mobning for 2015-2016. Og ved ikke om jeg skal tolke det som om problemet er faldende eller stigende... men - de tal jeg har fundet fra 2012-2014 giver et godt billede af hvordan det forholder sig...
 
I 2012 afholdt bladet "Vi Unge" en net afstemning der handlede om digital mobning. 42 % ud af de 18.700 der stemte sagde JA, de var blevet mobbet digitalt. 
 
I følge DCUM 2014 bliver 20 % af elever i 4-6 klasse mobbet og 12 % for de der går i 7-10 klasse.
 
Mobning fører oftere til selvskaderStudiet, der er lavet af engelske forskere fra Institute of Psychiatry på King’s College i London, er publiceret i tidsskriftet British Medical Journal (BMJ).

Forskerne brugte data fra 2.141 børn, der alle var mellem 5 og 12 år og født i England og Wales, til at finde frem til, hvilke unge der har størst risiko for selvskadende adfærd.

Resultatet viste, at 237 af de 2.141 børn havde været udsat for hyppig mobning. Af disse havde 18 lavet skader på sig selv, svarende til 8 procent.

Til sammenligning var der blandt de 1.904, som ikke var blevet mobbet, 44, der havde skadet sig selv fysisk, svarende til 2 procent. 
Tal fra videns center for arbejdsmiljø viser at 12 % voksne bliver mobbet på arbejdspladsen.
Arbejdsskadestyrelsen fik i 2004, 2.010 henvendelser ang. mobning - det tal er steget til 5.488 i 2014.
I forhold til de voksne tænker jeg ved mig selv... det er nok lidt lavt sat, for hoooooold da op der skal meget til at man som voksen melder ud at man bliver "voksen mobbet", men det er jo selvfølgelig bare min fortolkning af det...

Fore mere info. og booking kontakt:
Kasper Staal Jørgensen
Playmaker Booking og Management
kasper@playmakerbooking.dk
Tlf: 26256667

Groovedance.dk  | Tlf.: +45 28877341 | nomi@groovedance.dk